tirsdag den 13. januar 2009

Overvej en varmepumpe!

Hvis en bolig skal have erstattet et ineffektivt olie- eller gasfyr (der udnytter under 80 % af brændslets energi), må det anbefales at undersøge
  1. Hvad der er af valgmuligheder (pillefyr, varmepumper, solfanger til supplering osv.)
  2. Hvad er billigst i drift, også med et lån (til investeringen) der løber i 10 år
I 2008 har jeg hørt meget snak om at varmepumper var den billigste opvarmningsform, og set gode eksempler. Det gør det oplagt at man undersøger om ikke man kan finde et system med en varmepumpe, der kan give den ønskede varmemængde billigt.

Energistyrelsen vil også informere om varmepumper!

Her er lidt tommelfinger-regler.

En støjsvag varmepumpe, der ikke kræver at man graver mange hundrede meter slange ned i jorden er "Ispinden". Den giver 2,3 - 4 så meget varme ud til et centralvarmesystem, som den el man driver pumpen med. (de tal er lidt dårlige fordi de er målt på en "ispind", der står for meget i læ, for tæt på huset). Den model, der passer til et 150 kvadratmeter stort hus, kostedet 60.000 kr. inklusiv alt tilbehør og opsætning af en kølemontør.

For at lave et hurtigt overslag over hvad det vil koste at drive en varmepumpe, kan man finde ud af hvor meget varme i målt i kWh ens hus "bruger". Så regner man med at en god varmepumpe i års-gennemsnit kun bruger 1/3 af dette i el. Og så kan man jo gange med prisen for en kWh el om fem år, fx 2 kr.

Altså: (Varmeforbrug i kWh)*2/3=(årlig varmeregning i kr.)
Dette giver en noget højere pris end man vil betale her i 2009 (jeg giver ca. 1,6 kr/kWh el). Med den nutidige "lave" elpris, tror jeg godt det kan konkurrere med olie- eller gas-fyr.

Miljø-afgifterne på el meget høje, uanset hvor stor en del af elektriciteten, der er lavet miljøvenligt (tappet fra vind, sol, vandfald, bølger, biomasse eller atomkraft). Så hvis disse afgifter bliver lagt om, så de kun er lagt på fossilt produceret el, i stedet på el-forbrug, så vil en varmepumpe kunne betale sig utroligt godt!

I øvrigt så siges det at el-producenterne (kun de store?) er underlagt CO2-kvotesystemet med en fast tildelt kvote, hvis de vil udlede mere CO2, så skal de købe tilladelsen til at udlede CO2 af andre, der også har fået kvoter tildelt. Og så skulle udledningen ikke stige.

søndag den 11. januar 2009

Afskaffelsen af den fossile fjernvarme

I Danmark er der rigtig meget fjernvarme, der bliver lavet ved at afbrænde fossile brændstoffer. Desværre er det svært for dem at skifte til Vedvarende Energikilder, fx ved at bruge varmepumper.

Se dette Danmarks-kort der viser udbredelsen af varmeværker og deres brændsel.

Et stort problem er at der ikke hænger løsninger på træerne, der kan betale sig for de enkelte varmeselskaber. Men der findes folk inden for fagområdet, der har konkrete forslag til at bruge varmepumper på en rentabel måde (set i debatten på ing.dk ).

Man har gjort sig fine tanker om hvordan man integrerer en stor varmepumpe på et kraftvarmeværk.
Allerede i 2006 præsenterede man koncept-ideer i et fagblad.
(i anledning af at afgiften på varme produceret med EL blev sat ned i 2005, så el-patroner blev mere fordelagtige at bruge.)

Men der udbydes i det mindste kurser til folk i fjernvarmebranchen, hvor jeg tror de kan få en grundig introduktion til emnet.

Slides fra et tidligere kursus.

Endnu en info-side (hvor der findes flere præsentationer):

Når man søger på nettet efter "fjernvarme varmepumper", er der mange referencer og materiale fra denne mand.


Et sted hvor de ikke helt har fundet en rentabel måde at anvende varmepumper på endnu, men har et konkret forslag, der indeholder et solfangeranlæg dobbelt så stort som det i Marstal, det er Dronninglund Fjernvarme.

Der er flere detaljer i denne artikel i Nordjyske.

Og i dette notat fra Hr. Blarke


Alt i alt, går det langsomt fremad med at finde varmepumpe-løsninger. Men branchen har godt hørt om de der varmepumper :-)